Na jakie zarobki może liczyć początkujący programista

Na jakie zarobki może liczyć początkujący programista

Jeśli właśnie stajesz przed jednym z najtrudniejszych życiowych wyborów, jakim jest wybór swojej ścieżki życiowej warto przemyśleć wszystkie „za” i „przeciw” zanim podejmie się ostateczna decyzję. Trzeba pamiętać, że jeśli zaczniemy się rozwijać w danym kierunku ciężko będzie później z tego zrezygnować, a chęć szukania pracy w innym zawodzie niż wyuczony będzie wiązać się z koniecznością nabycia dodatkowych umiejętności, jak i wiedzy. Kontynuuj czytanie